Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104 Cezası 2024 Avukat Mustafa Kök

Ancak bu nitelikte olmayan çocuklarla gerçekleştirilen cinsel içerikli eylemler, farklı bir suç oluşturur. Maddesine göre, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gibi cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar açısından kovuşturma sürecinde uzlaşma imkanı bulunmamaktadır. Bu durum, özellikle çocukları ve genç bireyleri koruma altına almak için önem taşır. Bu suç türü, toplumun temel değer yargılarına ve bireylerin cinsel bütünlüğüne karşı yapılan saldırılar olarak değerlendirilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.

 • İlişki yaşının altındaki kişilerle rıza dahi olsa cinsel birleşme gerçekleştiğinde, bu durum suç teşkil etmekte ve kanunlar tarafından ciddi şekilde cezalandırılmaktadır.
 • Yani, reşit olmayan bir bireyin rızası olsa bile bu durum suçu ortadan kaldırmaz.
 • Bu da demek ki, video izlemek için bağlantınızın yeteri kadar hızlı olmaması.
 • Bizce mağdurun ayırt etme gücüne göre somut olayda değerlendirme yapılmalı ve şikayet hakkı sahibi belirlenmelidir.
 • Hükûmetin yasağı, bir avukatın Yüksek Mahkeme’de çevrimiçi pornografinin seks suçlarını ve tecavüzleri teşvik ettiğini savunan bir dilekçe sunmasının ardından geldi.
 • Bu suç bağlamında, 15 yaşını tamamlamış çocuklarla cinsel ilişki kurulması durumu şeklinde tanımlanır.

Reşit olmayanın rızası, kanunen koruma altındaki yaş sınırı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu eylemin suç teşkil etmesini engellemez. Her iki suç türünde de mağdurun korunması ve faile gerekli cezai işlemlerin uygulanması, hukuk düzenimizde büyük önem taşır. Suçun mağduru olan çocukların yaşları, suça karşı yasal müdahalenin temeli olmakla birlikte, eylemin niteliği ve şartları suçun türünü belirler.

Korunan Hukuki Değer

Birçok yabancı pornografik web sitesi engellendi ve ülkede faaliyet gösterenlerin kapatıldığı ortaya çıktı. Kore İnternet Güvenliği Komisyonu, İnternet servis sağlayıcılarına “pornografi ve çıplaklığa” erişimi engelleme talimatı vermekten sorumludur. Güney Kore’de, kullanıcılar 19 yaşından büyük olduklarını belirtmedikçe, Google arama, hükûmetin yetişkin olarak kabul ettiği kelimeler için yaklaşık 700 arama sonucunu filtreleyecektir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili olarak, bu adımların her biri, suçun mağduru ve faili için önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, suçla ilgili süreçleri doğru anlamak ve yönetmek büyük önem taşır. Suç mağdurlarının ve failinin hakları, sorumlulukları ve mevcut hukuki durumları hakkında bilinçli olmaları, adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynar. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fiil cinsel ilişkiye girmektedir.

 • Mobil operatörler de dahil olmak üzere telekomünikasyon taşıyıcıları, belirli web içeriği türlerini sansürlemek için özel yazılım ve donanım ekipmanları kurabilir.
 • Sadece iki tıklamayla dünyanın herhangi bir yerinden bir şehir seçin — 70’ten fazla konumumuz var — verileriniz şirketlerin ve hükümetlerin meraklı gözleri tarafından görülmez.
 • ‘Silahlı Pokémon’ olarak adlandırılan Palworld, Ocak 2024’te Steam üzerinde PC’de ve Xbox’ta ilk günden Game Pass ile erken erişim olarak oyuncularla buluştu.
 • Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hilenin olmaması gerekmektedir.
 • Pornografik web siteleri hükûmet tarafından engellenmiştir ve pornografik içeriğe temelde erişilemez.
 • Bir suçun cezalandırılabilmesinin şikayet şartına tabi olup olmadığının belirlenmesi için madde metninde suçun şikayete tabi olduğunun açıkça ifade edilmiş olması gerekmektedir.

Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi durumunda, bu eyleme doğrudan katılmayan ancak suçun işlenmesine olanak sağlayan ya da teşvik eden kişiler de yargı önünde sorumlu tutulabilirler. Bu tür bir yardım veya azmettirme durumu, asıl suç kadar ağır sonuçlara neden olabilir. Hukuki sorumluluk, suçun işlenmesine zemin hazırlayan tüm unsurları içerebilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda yardım etme, suçun işlenmesine katkı sağlayan her türlü eylem anlamına gelir.

HentaiSites ve BestPornGames izleyicileri arasında büyük bir örtüşme var. Burada çok sayıda yetişkin oyunu inceledim, ancak o kadar çok farklı türde oyun çıkıyor ki, bunların kendi web sitelerini hak ettiklerini düşündüm. Web proxy, bir kullanıcının başka bir web sitesini anonim olarak ziyaret edebileceği bir web sayfasıdır. Web proxy’lerinin kullanımı kolaydır çünkü proxy sunucularının aksine herhangi bir ek ayar gerektirmezler. Bir porno web sitesine erişim engelini kaldırmak için ihtiyacınız olan tek şey, adresini bir anonimleştiricinin adres kutusuna yapıştırmaktır.

Bu inceleme dizinlerinde yer alan porno sitelerinin %100 güvenli olduğu garanti ediliyor mu?

Görevli ve yetkili mahkeme belirlenirken, olayın niteliği, mağdurların yaşları ve işlenen suçun özellikleri gözetilir. Örneğin, mağdurun rızasıyla failin evine gittikten sonra cinsel ilişkiye girmeden vazgeçmesi durumunda, fail hürriyeti tahdit suçundan sorumlu olup olmayacağı tartışılabilir. Bu durumda, failin gerçekleştirdiği eylemin hürriyeti tahdit suçunu oluşturup oluşturmadığı, yani mağdurun rızası olmaksızın hareket etme kastının varlığı incelenmelidir. Failin eylemi, bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bir hareketi ifade eder, bu da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar için geçerli bir unsurdur. Failin, hareketini bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği ve olası neticeyi umursamadığı durumlar, bu suçlarda söz konusu değildir. Ancak, failin mağdurun yaşı konusunda yanılması durumunda (TCK.m.30/1) veya failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmemesi, kaçınılmaz bir hataya düşmesi durumunda (TCK.m.30/son), bu durumdan yararlanabileceği belirtilmiştir.

 • Siteden milyonlarca video kaldıran Pornhub, doğruluk onayı olmayan kullanıcıların içerik yüklemesini engelleme kararı aldı.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 uyarınca, bu süreçte sanık kasıtlı bir suç işlemediği ve yükümlülüklere uyduğu sürece, hükmün sonuçlarını yaşamaz.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişilere karşı suçlar başlığı altında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kısmında düzenleme alanı bulmuştur.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiı Suçunun ilk fıkrasında düzenlenen şekli şikâyete tabi olup mağdurun altı aylık şikâyet süresi içerisinde şüpheli hakkında şikâyette bulunması gerekmektedir.
 • Şu anda bu tür içeriklerin yasak olduğu ülkelerde porn sitelerine giriş yapmak kolay değildir.

Daha küçük birisiyle kurulan cinsel ilişki reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan daha ağır bir cezayı gerektiren “çocukların cinsel istismarı” suçunu oluşturur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ise, adından da anlaşılacağı gibi, yaşı reşitlik sınırının altında olan bireylere karşı işlenen bir suçtur. Reşitlik yaşı, bir bireyin yasal olarak yetişkin olduğu ve bazı hukuki işlemleri bağımsız bir şekilde yapabilme kapasitesine sahip olduğu yaş olarak tanımlanır. Ancak bu yaşın altındaki kişilere yönelik cinsel içerikli eylemler, ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel saldırı ve reşit olmayanla cinsel ilişki gibi suçlar, mağdurun yaşamındaki psikolojik ve sosyal sonuçlar göz önünde bulundurularak ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Her iki durumda da failin eylemleri, yasalarla belirlenen ağır cezai yaptırımlara tabidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Yargıtay Kararları

Mağdurun yaşına göre özel koruma tedbirleri ve gizlilik esasları gözetilerek süreç işletilir. Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez. Bir kişi, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemek için hareketlere başlanmış ancak elinde olmayan nedenlerden dolayı, cinsel ilişkiyi gerçekleştirmek istemesine rağmen gerçekleştirememişse, teşebbüs açısından sorumluluğu belirlenir. Bu destek ve yardım hizmetleri, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu mağdurlarının ve ailelerinin yaşadıkları zorlu süreçlerde desteklenmelerini ve haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Bu hizmetler, toplumun bu tür suçlara karşı duyarlılığını artırmayı ve mağdurların topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemeyi hedefler.

Reşit olmayan biriyle kendi rızasıyla cinsel ilişki 15 yaşını doldurmamış kişinin cinsel ilişkiye girme konusunda sözde rızası olsa bile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Özellikle yeniden belirtmek gerekir ki, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması bakımından cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocukla cinsel ilişki yaşanmış olmalıdır. Reşit Olmayanla cinsel ilişki suçunun maddi unsuru “cebir, hile ve tehdit olmadan” cinsel ilişki yaşanması durumudur.

 • Bu suçun ayrıntılı incelenmesi ve cezai yaptırımların değerlendirilmesi için TCK Madde 104’ün detaylı olarak gözden geçirilmesi önemlidir.
 • Network sahipleri belirli web sitelerine erişimi engellemek için filtreleme yazılımı kullanabilir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, mağdurun fiziksel yaşıyla ilgilenir.
 • Türünün tek örneği olan bu dizin, en ünlü ve başarılı porno webmasterlarından biri tarafından yönetiliyor.
 • Google, Yahoo, YouTube ve diğer web siteleri Çin’deki kullanıcıların cinsiyetle ilgili arama yapmasına izin vermez.

Toplumun ve yargının bu iki suç türünü net şekilde ayırt etmesi, adaletin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Evlenme ile reşit olan kişilerin, evlilik birliği içerisinde rızaya dayalı olmak üzere cinsel ilişkileri suç teşkil etmeyecektir denilebilir. Failin yaşı ve cinsiyeti önemli olmamakla birlikte bu suçu bir kadın bir erkeğe karşı işleyebildiği gibi bir erkek de bir kadın veya erkeğe karşı bu suçu işleyebilir. Buna karşılık suçun maddi unsurunu oluşturan hareket cinsel ilişki olarak belirtildiğinden dolayı bir kadın bir kadına karşı bu suçu işlemesi mümkün değildir.

Ne yazık ki, çoğu VPN kullanıcılarının verilerini toplayıp üçüncü partilere satıyor. Bu vasatın altındaki VPN’ler pornografik içerik olan sitelere girişin yasak olduğu ülkelerde sizin mahremiyetinizi tehlikeye sokacak. The Guardian’da yer alan habere göre, Pornhub isimli porno sitesi üzerine yapılan bir inceleme, sitede çok sayıda reşit olmayan ve seks ticaretine zorlanan kişilere ait video olduğunu tespit etti.

Küçüğün Cinsel İstismarı Suçu İle Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Farkları

Evlilik yasağı dışındaki durumlarda çocuğun ifadesine başvurulur. Ancak, hapis cezasının yürütülmesinin ertelenmesi imkanından faydalanabilmek için mahkemenin vereceği bir karara ihtiyaç vardır. Bu karar, suçun mahiyeti ve hükümlünün kişisel durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gibi ciddi suçlar dahil olmak üzere, hapis cezası alan kişiler, Türk Ceza Kanunu 51. Maddenin hükümlerinden faydalanarak, cezalarını belirli durumlarda erteletebilir.

Soruşturma aşamasında mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Ceza davası açıldıktan sonra yani kovuşturma aşamasında ise davanın düşmesine karar verilir. Bu suçtan dolayı şikayetinden vazgeçen mağdur, bir daha aynı olaydan dolayı şikayette bulunamaz. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Bilindiği üzere 18 yaşından önce kanunen erginliğin kazanılması mümkündür. 15 yaşında kaza-i rüşte sahip olmak ya da yaşında evlilikle erginliğe kavuşmak bu durumlardandır.

Ayrıca, rıza konusu hukuki süreçlerde sıkça tartışılan ve mağdurun yaşadığı travmanın derinliğini göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda rıza, kritik bir element olma özelliğini sürdürmektedir. Bu istatistikler, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ciddiyetini ve yaygınlığını göstermektedir. Bu suçla mücadelede toplumsal bilincin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede çocukların korunması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi sağlanabilir.

Kanun koyucu hükmünde açıkça “reşit olmayan”ların mağdur olabileceğini düzenlemesine rağmen Yargıtay kanuni erginliğe değil, mağdurun yaşına bakmaktadır. Dolayısıyla 18’inden önce reşitliğini kazanan biriyle girilen cinsel ilişkilerden dolayı da ceza alma ihtimali vardır. İşlenen suçtan dolayı iki yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılan kişi, bazı şartlarda hükmedilen cezanın infazının ertelenmesinden yararlanabilir. Bu, mahkemenin verdiği bir hüküm olup, hükümlünün topluma yeniden kazandırılması ve cezanın birey üzerindeki olası olumsuz etkilerinin azaltılması amacı taşır. Bu tür bir suçlamayla karşı karşıya kalan bireyler, ciddi yasal sonuçlar ve hapis cezaları ile yüzleşmek durumundadır. Dolayısıyla, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Hukuku’nda önemli bir yer tutmaktadır ve toplumun genel ahlak anlayışını koruma amacı güder.

Eski sporcu ve sunucu, 1994 yılında eski karısını ve arkadaşını öldürmek suçundan tutuklandı. Tıpkı Bill Cosby gibi Amerikan kültüründeki ‘baba’ figürünü dolduran Stephen Collins, 2014 yılında reşit olmayan bir kızı elle taciz etmesi ve pek çok küçük kıza uygunsuz ses kayıtları yollaması üzerine gündem oldu. Beter Böcek ve Ferris Bueller gibi sayısız ünlü filmde yer alan Jeffrey Jones, 2003 yılında 14 yaşındaki bir çocuğa çıplak poz vermesi üzerine baskı yapınca tutuklandı. Son derece şiddetli veya grafik pornografi X dereceli olarak kabul edilir ve bu nedenle sadece belirli sinema salonlarında gösterilebilir ve küçüklere gösterilemez. Türkmenistan’da pornografinin yasal statüsü bilinmemekle birlikte, 1 Ocak 2015 tarihinde İnternet pornografisinin kullanımını yasaklayan yasa, Türkmenistan’da pornografinin yasa dışı olabileceğini gösteriyor.

Bu noktada sarılmak, öpmek, sürtünmek bu suçu oluşturmayacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda korunan değer mağdurun cinsel bütünlüğü, vücut bütünlüğü, kamu düzeni ve çocukların korunmasıdır. TCK madde 104’e göre 15 yaşını bitirmiş olan çocukla rızasına istinaden cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Güney Kore hükûmeti pornografik içeriği yasaklar ve kanunu katı bir şekilde uygular. İnternet üzerinden müstehcen materyallerin dağıtılması, satılması veya sergilenmesi, internet pornografisini izleme veya bulundurmanın cezası olmasa da, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Çocuk pornografisi bulundurma bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılır ve pornografinin ticari amaçla dağıtılması, satılması veya sergilenmesinin cezası on yıldır.

VPN olmadan internete girdiğinizde, İSS’niz, yönlendiriciniz, ağ sahibiniz ve trafiğinize erişimi olan herkes ziyaret ettiğiniz web sitelerini bilebilir (ve kısmen engelleyebilir). Bunun yanı sıra, web sitelerinin kendileri, genellikle belirli ülkelerden erişimi engellemek için IP bazlı engelleme gerçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir. Bu yazıdaki bütün VPN’ler pornografik içeriklere girerken harika çalıştıkları için seçildi. Dahası da, hepsinin çok sıkı bir gizlilik politikası ve güçlü bir şifreleme özellikleri var. İnternet üzerinden porno video izlemek aşırı derecede özel ve kişisel bir şey.

Eğer dünyagoogle siktir git, ayak fetişiniz olduğunu veya oyuncak ayılarla nasıl tahrik olduğunuzu öğrenmesini istemiyorsanız bir VPN kullanın ve güvenli bir şekilde pornografik içerik bulunan web sitesine giriş yapın. Super Bowl kazanan sporcu, nişanlısının kız kardeşiyle çıkan bir adamı öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. Kariyeri pek çok kez sekteye uğrayan ve çocuk pornografisi suçundan beraat eden Kelly, 2019’da yine çocuk pornografisi ve insan kaçaklığı suçlarından tutuklandı. 14 Ocak 2017 itibarıyla Filipinler’deki büyük pornografik web siteleri (çoğunlukla Pornhub ve XVideolar), hükûmetin çocuk pornografisi sürümünün bir parçası olarak Filipinler’de engellendi. Filipin hükûmeti, grubun yasal dayanağı olarak “9775 Cumhuriyet Yasası” nı veya “Çocuk Karşıtı Pornografi Yasası” nı gösterdi. Engellenen sitelerin listesi, bunları uygulayan İnternet servis sağlayıcısına bağlı olarak değişir.